Wat is Chainlink (LINK)?

Chainlink is een gedecentraliseerd orakelnetwerk dat real-world gegevens levert aan slimme contracten op de blockchain. Slimme contracten zijn vooraf gespecificeerde overeenkomsten op de blockchain die informatie evalueren en automatisch uitvoeren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. LINK-tokens zijn de digitale activa-token die wordt gebruikt om te betalen voor services op het netwerk.

Chainlink Smart Contracts begrijpen

Om de voordelen van Chainlink en hoe het werkt te begrijpen, moet u enkele fundamentele, onderling verbonden concepten begrijpen. Laten we beginnen met slimme contracten.

Slimme contracten zijn vooraf gespecificeerde overeenkomsten op de blockchain die informatie evalueren en automatisch uitvoeren wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Crowdfunding is een goed voorbeeld: als een bepaalde hoeveelheid ether (ETH) op een bepaalde datum in een slim contract is gestort, wordt de betaling vrijgegeven aan de inzamelingsactie – als dat niet het geval is, wordt de betaling teruggegeven aan donoren. Omdat slimme contracten op een blockchain bestaan, zijn ze onveranderlijk (kan niet worden gewijzigd) en verifieerbaar (iedereen kan ze zien), wat een hoog niveau van vertrouwen tussen partijen garandeert dat ze de vermelde parameters van de overeenkomst nauwkeurig weerspiegelen en zullen worden uitgevoerd als, en alleen als aan die parameters wordt voldaan.

Er zijn ook slimme contracten die overeenkomsten sluiten die ook data nodig hebben van buiten de blockchain. Deze contracten hebben ‘off-chain’ gegevens nodig in een blockchain indeling. Als we het over on-chain hebben, hebben we het over gegevens op de blockchain, en als we het over off-chain hebben, hebben we het over gegevens daarbuiten. De moeilijkheid om externe informatiebronnen te verbinden met slimme blockchain-contracten in een taal die ze allebei begrijpen, is een van de belangrijkste beperkingen in hoe wijdverbreid slimme contracten kunnen worden gebruikt.

Chainlink-orakels overbruggen de on- en off-chain-kloof

Dit is waar orakels in het spel komen. Een orakel is software die bekend staat als ‘middleware’ en die fungeert als tussenpersoon en gegevens uit de echte wereld vertaalt naar slimme contracten op de blockchain en weer terug. Een enkel gecentraliseerd orakel (single centralized oracle) creëert echter het probleem dat een gedecentraliseerd, met blockchain beveiligd slim contract moet oplossen – een centraal zwak punt. Als het orakel defect of gecompromitteerd is, hoe weet u dan of uw gegevens correct zijn? Wat heb je aan een veilig, betrouwbaar slim contract op de blockchain als je de gegevens waar het om gaat niet kunt vertrouwen?

Laten we dus een korte samenvatting geven van slimme contracten en orakels:

  • Slimme contracten zijn onveranderlijke en verifieerbare contracten die automatisch worden uitgevoerd in een ALS/DAN-kader wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • De gegevens die deze voorwaarden definiëren, komen van oudsher uit de blockchain.
  • Onlangs zijn orakels geïntroduceerd in het crypto-ecosysteem om off-chain data naar on-chain slimme contracten te brengen.
  • Maar gecentraliseerde orakels verminderen de voordelen van on-blockchain slimme contracten omdat ze onbetrouwbaar of defect kunnen zijn.

Chainlink is een gedecentraliseerd netwerk van knooppunten die via orakels gegevens en informatie van off-blockchain-bronnen leveren aan on-blockchain slimme contracten. Dit proces, samen met extra veilige hardware, elimineert de betrouwbaarheidsproblemen die kunnen optreden als er slechts één gecentraliseerde bron wordt gebruikt.

Verschillende types Chainlink contracten

Het proces begint op een smart-contract-enabled blockchain wanneer een smart contract gegevens vereist. Dat slimme contract doet een verzoek (Requesting Contract) om informatie.

Het Chainlink-protocol registreert dit verzoek als een ‘event’ en creëert op zijn beurt een bijbehorend smart contract (Chainlink Service Level Agreement (SLA) Contract), ook op de blockchain, om deze off-chain data te krijgen. Het Chainlink SLA Contract genereert drie subcontracten: een Chainlink Reputation Contract, een Chainlink Order Matching Contract en een Chainlink Aggregating Contract.

Het Chainlink Reputation Contract controleert het trackrecord van een orakelprovider om de authenticiteit en prestatiegeschiedenis te verifiëren – en evalueert en verwijdert vervolgens beruchte of onbetrouwbare knooppunten.

Het Chainlink Order-Matching Contract levert het verzoek van het aanvragende contract aan Chainlink-knooppunten en neemt hun biedingen op het verzoek in (wanneer het aanvragende contract geen specifieke set knooppunten kiest) – en selecteert vervolgens het juiste aantal en type knooppunten om aan het verzoek te voldoen .

Het Chainlink Aggregating Contract haalt alle gegevens uit de gekozen orakels en valideert en/of verzoent deze voor een nauwkeurig resultaat.

Hoe Chainlink-knooppunten op betrouwbare wijze gegevens valideren

Chainlink-knooppunten nemen vervolgens het verzoek om gegevens van het aanvragende contract en gebruiken “Chainlink Core” -software om dat verzoek te vertalen van on-blockchain-programmeertaal naar een off-blockchain-programmeertaal die een echte gegevensbron kan begrijpen. Deze nieuw vertaalde versie van het verzoek wordt vervolgens doorgestuurd naar een externe Application Programming Interface (API) die gegevens van die bron verzamelt. Nadat de gegevens zijn verzameld, worden deze via Chainlink Core terugvertaald naar de blockchain-taal en teruggestuurd naar het Chainlink Aggregating Contract.

Hier wordt het echt interessant. Het Chainlink Aggregating Contract kan gegevens valideren uit een enkele bron en uit meerdere bronnen – en het kan gegevens uit meerdere bronnen met elkaar in overeenstemming brengen.

Dus als vijf knooppunten één antwoord van een weersensor leveren en twee andere knooppunten een ander antwoord, weet het Chainlink Aggregating Contract dat die twee knooppunten defect (of oneerlijk) zijn en worden hun antwoorden weggegooid. Op deze manier kunnen Chainlink-knooppunten gegevens uit één bron valideren.

Het Chainlink Aggregating Contract kan dit validatieproces herhalen voor meerdere bronnen en vervolgens alle gevalideerde gegevens met elkaar in overeenstemming brengen door deze te middelen in één enkel stuk data. Onder bepaalde omstandigheden kunnen niet alle antwoorden worden gemiddeld, maar omwille van de eenvoud gaan we hier niet verder op in.

Afgezien van de gegevensbron, heeft Chainlink een manier gecreëerd om op betrouwbare en efficiënte wijze nauwkeurige gegevens te verstrekken aan slimme contracten op blockchains met slimme contracten.

Wat voor waarde voegen de LINK-tokens toe?

Aanvragende Contracthouders gebruiken LINK om Chainlink-knooppuntoperators te betalen voor hun werk. Prijzen worden vastgesteld door de Chainlink-knooppuntoperator op basis van de vraag naar de gegevens die ze kunnen leveren en de huidige markt voor die gegevens. Chainlink-knooppuntoperators gebruiken LINK ook om in het netwerk te participeren; knooppuntoperators moeten LINK bij Chainlink deponeren om hun toewijding aan het netwerk aan te tonen en goede service te stimuleren.

Het Chainlink Reputation Contract houdt rekening met de grootte van de inzet van een knooppunt (naast andere criteria) bij het matchen van knooppunten met verzoeken om gegevens. Knooppunten met een grotere inzet zullen daarom eerder worden gekozen om aan verzoeken te voldoen (en dus LINK-tokens voor hun diensten verdienen). Bovendien straft het Chainlink-netwerk defecte of oneerlijke nodes door hun aandeel in LINK te belasten voor slechte service.

LINK is gebouwd op Ethereum in overeenstemming met de ERC-20-standaard voor tokens. U kunt meer informatie vinden over Chainlink hier, en de whitepaper is hier te vinden.

Chainlink (LINK) kopen met iDeal


Je kan Chianlink makkelijk kopen met iDeal bij Bitvavo. Als u zich via ons aanmeldt, hoeft u in de eerste week over de eerste €1000 geen handelskosten te betalen!


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *