Digitale activa: crypto-currencies versus tokens

Het is belangrijk om de termen “cryptocurrencies” en “tokens” niet te verwarren, aangezien er fundamentele verschillen zijn die ze onderscheiden. De twee meest voorkomende op blockchain gebaseerde digitale activa zijn cryptocurrencies en tokens. Het grootste verschil tussen de twee is dat cryptocurrencies hun eigen blockchains hebben, terwijl crypto-tokens zijn gebouwd op een bestaande blockchain.

Wat is een digitaal bezit?

Als u net begint met blockchain en cryptocurrency, is het essentieel om het verschil te begrijpen tussen digitale activa, cryptocurrencies en tokens. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, verschillen ze op een aantal belangrijke manieren. In grote lijnen is een digitaal actief (digital assets) een niet-tastbaare asset dat wordt gecreëerd, verhandeld en opgeslagen in een digitaal formaat. In de context van blockchain omvatten digitale activa cryptocurrency en crypto-tokens.

Cryptovaluta en tokens zijn unieke subklassen van digitale activa die gebruikmaken van cryptografie, een geavanceerde coderingstechniek die de authenticiteit van crypto-activa verzekert door de mogelijkheid van vervalsing of dubbele uitgaven uit te bannen.

Het belangrijkste onderscheid tussen de twee klassen van digitale activa is dat cryptocurrencies het oorspronkelijke bezit van een blockchain zijn – zoals BTC of ETH – terwijl tokens worden gemaakt als onderdeel van een platform dat is gebouwd op een bestaande blockchain, zoals de vele ERC-20-tokens die deel uitmaken van het Ethereum-ecosysteem.

Wat is een crypto-currency?

Een cryptocurrency is het oorspronkelijke bezit van een blockchain-netwerk dat kan worden verhandeld, gebruikt als ruilmiddel en kan worden gebruikt als waardeopslag. Een cryptocurrency wordt rechtstreeks uitgegeven door het blockchain-protocol waarop het draait, daarom wordt het vaak de oorspronkelijke valuta van een blockchain genoemd. In veel gevallen worden cryptocurrencies niet alleen gebruikt om transactiekosten op het netwerk te betalen, maar worden ze ook gebruikt om gebruikers te stimuleren om het netwerk van de cryptocurrency te beveiligen.

Cryptocurrencies dienen doorgaans als ruilmiddel of waardeopslag. Een ruilmiddel is een actief dat wordt gebruikt om goederen of diensten te verwerven. Een waardeopslag is een actief dat op een later tijdstip kan worden aangehouden of ingewisseld voor een fiat-valuta zonder aanzienlijke koopkrachtverliezen.

Cryptocurrencies vertonen doorgaans de volgende kenmerken:

  • Decentraal, of in ieder geval niet afhankelijk van een centrale uitgevende autoriteit. In plaats daarvan vertrouwen cryptocurrencies op code om uitgifte en transacties te beheren.
  • Gebouwd op een blockchain of andere Distributed Ledger Technology (DLT), waarmee deelnemers de regels van het systeem op een geautomatiseerde, betrouwbare manier kunnen handhaven.
  • Gebruikt cryptografie om de onderliggende structuur en het netwerksysteem van de cryptocurrency te beveiligen.

Wat is een token?

Tokens – ook wel crypto-tokens genoemd – zijn waarde-eenheden die ontwikkelt zijn door blockchain gebaseerde organisaties of projecten op bestaande blockchain-netwerken. Hoewel ze vaak een diepe compatibiliteit delen met de cryptocurrencies van dat netwerk, zijn ze een geheel andere digitale activaklasse.

Cryptocurrencies zijn de native asset van een specifiek blockchain-protocol, terwijl tokens worden gemaakt door platforms die bovenop die blockchains bouwen. Het native token van de Ethereum-blockchain is bijvoorbeeld ether (ETH). Hoewel ether de cryptocurrency is die eigen is aan de Ethereum-blockchain, zijn er veel andere verschillende tokens die ook gebruikmaken van de Ethereum-blockchain. Crypto-tokens die met Ethereum zijn gebouwd, zijn onder andere DAI, LINK, COMP en CryptoKitties. Deze tokens kunnen een groot aantal functies vervullen op de platforms waarvoor ze zijn gebouwd, waaronder deelname aan gedecentraliseerde financiële (DeFi) -mechanismen, toegang tot platformspecifieke services en zelfs het spelen van games.

Er zijn verschillende veelgebruikte token standaarden voor het maken van crypto-tokens, waarvan de meeste bovenop Ethereum zijn gebouwd. De meest gebruikte token-standaarden zijn ERC-20, waarmee tokens kunnen worden gemaakt die kunnen samenwerken binnen het ecosysteem van gedecentraliseerde apps van Ethereum, en ERC-721, dat is ontworpen om niet-vervangbare tokens mogelijk te maken die individueel uniek zijn en niet kunnen worden uitgewisseld met andere soortgelijke tokens. In 2022 zijn er honderden verschillende ERC-20 tokens en duizenden ERC-721 tokens in omloop. Naarmate er nieuwe tokens worden ontwikkeld om de groeiende use-cases van blockchain te gebruiken, zal het aantal verschillende tokens waarschijnlijk in een opmerkelijk tempo blijven groeien.

Doorgaans zijn crypto-tokens programmeerbaar, zonder toestemming, zonder vertrouwen en transparant. Programmeerbaar betekent simpelweg dat ze draaien op softwareprotocollen, die zijn samengesteld uit slimme contracten die de kenmerken en functies van het token en de regels voor betrokkenheid van het netwerk schetsen. Zonder toestemming betekent dat iedereen aan het systeem kan deelnemen zonder dat er speciale inloggegevens nodig zijn. Trustless betekent dat geen enkele centrale autoriteit het systeem beheert; in plaats daarvan werkt het volgens de regels die vooraf zijn gedefinieerd door het netwerkprotocol. En tot slot houdt transparantie in dat de regels van het protocol en zijn transacties voor iedereen zichtbaar en verifieerbaar zijn.

Hoewel crypto-tokens, zoals cryptocurrency, waarde kunnen hebben en kunnen worden uitgewisseld, kunnen ze ook worden ontworpen om fysieke activa of meer traditionele digitale activa, of een bepaald hulpprogramma of dienst te vertegenwoordigen. Er zijn bijvoorbeeld crypto-tokens die materiële activa vertegenwoordigen, zoals onroerend goed en kunst, evenals immateriële activa zoals verwerkingskracht of gegevensopslagruimte. Tokens worden ook vaak gebruikt als een bestuursmechanisme om te stemmen over specifieke parameters zoals protocol upgrades en andere beslissingen die de toekomstige richting van verschillende blockchain-projecten bepalen. Het proces van het maken van crypto-tokens om deze verschillende functies te dienen, staat bekend als tokenization.

Naarmate de blockchain-industrie volwassen wordt, zal het aantal unieke digitale activa alleen maar blijven groeien in overeenstemming met de veelzijdige behoeften van alle ecosysteemdeelnemers, variërend van zakelijke partners tot individuele gebruikers. Aangezien het creëren van nieuwe activa binnen de digitale wereld minder beperkend is dan in de fysieke wereld, wordt algemeen verwacht dat deze digitale activa de manier verbeteren waarop talloze industrieën werken, met elkaar omgaan en waarde genereren, waardoor een breed scala aan nieuwe sociale en economische mogelijkheden mogelijk wordt.

Crypto-currencies en tokens kopen met iDeal


Als u zich via ons aanmeldt, hoeft u in de eerste week over de eerste €1000 geen handelskosten te betalen!


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *