Europees parlement stemt over Bitcoin en crypto

De Europese Unie heeft een voorgestelde regel verworpen die de cryptocurrency Bitcoin over het de hele Europe Unie had kunnen verbieden, maar er zijn wel nieuwe conceptregels opgesteld om consumenten te beschermen en mining duurzamer te maken. De commissie voor economische en monetaire zaken van het Europees Parlement heeft maandag gestemd over het voorgestelde kader voor Markets in Crypto Assets (MiCA), de EU-wetgeving voor het regelen van digitale activa.

In het weekend werd op het laatste moment een toevoeging aan de wet gedaan, die tot doel had het gebruik van crypto’s te beperken die worden aangedreven door het energie-intensieve proces dat proof-of-work (PoW) wordt genoemd, maar maandag werd deze toevoeging weggestemd door de parlementaire commissie.

Crypto-activa worden niet uitgegeven of gegarandeerd door een centrale bank of een overheidsinstantie en vallen daarom momenteel buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving. Het Europees Parlement stelt dat dit “risico’s voor consumentenbescherming en financiële stabiliteit” kan veroorzaken en kan leiden tot marktmanipulatie en financiële criminaliteit. Er is ook wijdverbreide bezorgdheid over de duurzaamheid van cryptocurrencies, aangezien het energieverbruik van Bitcoin volgens sommige onderzoeken gelijk is aan dat van hele kleine landen.

Waar stemde het Europees Parlement voor?

Europarlementariërs stemden voor een uniform wettelijk kader voor crypto-activa in de Europese Unie. Dit omvat maatregelen voor consumentenbescherming en waarborgen tegen marktmanipulatie en financiële criminaliteit. Om de ecologische voetafdruk van crypto’s te verkleinen, hebben Europarlementariërs de Europese Commissie gevraagd om tegen 2025 crypto-asset mining op te nemen in de EU-taxonomie (een classificatiesysteem) voor duurzame activiteiten. Het ontwerpreglement had 31 stemmen voor en 4 tegen en 23 onthoudingen. De formele onderhandelingen over het ontwerpkader zullen nu plaatsvinden tussen de Europese commissie, de raad en het parlement.

“Met de goedkeuring van het MiCA-rapport heeft het Europees Parlement de weg vrijgemaakt voor een innovatievriendelijke crypto-regulering die wereldwijd normen kan stellen”, zegt EP-lid Stefan Berger van de Europese Volkspartij.

Wat is Proof-of-Work en waarom is het slecht voor het milieu?

Bitcoin en Ethereum gebruiken PoW, het mechanisme dat wordt gebruikt om transacties te bevestigen en nieuwe blokken aan de keten (blockchain) toe te voegen. Alle deelnemers aan het PoW blockchain-netwerk strijden tegelijkertijd om een ​​cryptografische algoritme op te lossen. Het algoritme is zo ontworpen dat het steeds moeilijker wordt om op te lossen naarmate er meer computers meedoen, wat een enorme hoeveelheid rekenkracht betekent en daarom wordt er steeds meer energie verbruikt om elk blok in een blockchain te valideren. Veel landen, zoals China, hebben crypto-mining verboden vanwege het enorme energieverbruik, omdat het land vorig jaar te kampen had met stroomuitval.

Ondanks het harde optreden in China, dat de topbestemming was voor crypto-mijnwerkers, toonde een recent onderzoek aan dat Bitcoin-mining eigenlijk veel vuiler werd en jaarlijks ongeveer dezelfde hoeveelheid CO2 uitstoot als een land ter grootte van Griekenland. Verschillende EU-parlementariërs hebben aangedrongen op een verbod op PoW-crypto’s ten gunste van meer duurzame energie. Ze hebben echter ook hun bezorgdheid geuit dat het overschakelen naar hernieuwbare energie zou betekenen dat dergelijke energie de voorkeur heeft voor cryptomining in plaats van voor openbaar gebruik. Hierdoor krijgen bedrijven en huishoudens mogelijk minder toegang tot duurzame energie.

Een andere optie zou kunnen zijn om over te stappen op het Proof-of-Stake-model, dat als groener wordt beschouwd omdat het willekeurig munten toewijst aan gebruikers, die munten inleggen als onderpand. Het conceptvoorstel over het beperken van PoW kreeg terugslag van de cryptocurrency-gemeenschap.

“Individuen en organisaties moeten vrij zijn om de technologie te kiezen die het meest geschikt is voor hun behoeften”, aldus een verklaring van de crypto-portemonnee-aanbieder Ledger. “Beleidsmakers mogen een bepaalde technologie niet opleggen of discrimineren. Dit is zeer zorgwekkend en zou ernstige gevolgen hebben voor Europa”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *